Ενδιαφερόμαστε για την προστασία της ιδιωτικής σας ζωής και ιδιαίτερα για τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν. Η παρούσα πολιτική περιλαμβάνει τους τρόπους με τους οποίους συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε ή ενδεχομένως γνωστοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Παρακάτω θα βρείτε περιγραφή των σχετικών σας δικαιωμάτων, καθώς και των τρόπων με τους οποίους μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Υπεύθυνος επεξεργασίας

Ως υπεύθυνος επεξεργασίας κατά την έννοια του στ. 7 του άρθρου 4 ΓΚΠΔ ενεργεί η μονοπρόσωπη εταιρία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «Αφυταίων Γαία» και τον διακριτικό τίτλο « Αφυταίων Γαία», η οποία εδρεύει στην Άφυτο Χαλκιδικής, ΤΚ 63077, με  ΑΦΜ 998204355 και αριθμό ΓΕΜΗ 31863857000 (εφεξής «Αφυταίων Γαία»).

Η Αφυταίων Γαία, συμμορφούμενη πλήρως με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ 2016/679), δεσμεύεται με τα υψηλότερα πρότυπα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και πρόκειται να τα χρησιμοποιήσει μόνο για τους σαφώς αναφερόμενους στην παρούσα σκοπούς, διασφαλίζοντας παράλληλα την απρόσκοπτη άσκηση των σχετικών δικαιωμάτων σας.

Πληροφορίες που συλλέγουμε 

«Προσωπικά Δεδομένα» είναι κάθε πληροφορία η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ταυτοποίηση ενός φυσικού προσώπου. Η Αφυταίων Γαία συλλέγει τέτοιες πληροφορίες όταν χρησιμοποιείτε ή αλληλεπιδράτε με αυτήν μέσω της ιστοσελίδας μας. Συγκεκριμένα:

 • Εάν είστε επισκέπτης της ιστοσελίδας.
 • Μέσω  φόρμας επικοινωνίας στην ιστοσελίδακαι προκειμένου να εξυπηρετήσουμε τυχόν αιτήματα, διευκρινιστικές ερωτήσεις ή ακόμη και ενημέρωση περί προσφορών και νέα που αφορούν την Αφυταίων Γαία, θα σας ζητηθεί το ονοματεπώνυμό σας, και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, ενώ θα πρέπει να συμπληρωθεί και το πεδίο με το θέμα του ερωτήματός σας. Προαιρετικά μπορείτε να μας γνωστοποιήσετε και το κινητό σας τηλέφωνο. Σας ζητούμε να μην μας αποκαλύπτετε μέσω της δυνατότητας αυτής ευαίσθητα προσωπικά σας δεδομένα.
 • Κατά την πλοήγησή σας στην ιστοσελίδα ενδέχεται να σας ζητηθεί η υποβολή προσωπικών σας πληροφοριών προκειμένου να επωφεληθείτε ορισμένων παροχών μας. Για παράδειγμα, όταν παρέχετε την συγκατάθεσή σας για προωθητική επικοινωνία και νέα σχετικά με τα προϊόντα μας.
 • Επίσης, η εταιρεία μας συλλέγει τα προσωπικά σας δεδομένα, κατά τη συμμετοχή σας σε εκδηλώσεις ή άλλες προωθητικές ενέργειες μας, όπως κληρώσεις, διαγωνισμοί ή προσφορές.
 • Περαιτέρω, κατά την αλληλεπίδρασή σας με την ιστοσελίδα μας, ορισμένα δεδομένα συλλέγονται αυτόματα από τη συσκευή σας ή το πρόγραμμα διαδικτυακής περιήγησης που χρησιμοποιείτε («cookies»).  Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το πώς χρησιμοποιούμε τα «cookies» και τις επιλογές σας, παρακαλώ πατήστε εδώ.
 • Εάν είστε πελάτης ή υποψήφιος πελάτης.

Τα προσωπικά σας δεδομένα τα οποία επεξεργάζεται κατά περίπτωση η Αφυταίων Γαία είναι τα εξής: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, ΑΔΤ, Αριθμός Διαβατηρίου, ΑΦΜ, ΔΟΥ, αριθμός σταθερού τηλεφώνου, αριθμός κινητού τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

Πληροφορίες που αφορούν ανηλίκους 

Η ιστοσελίδα και οι υπηρεσίες μας δεν προορίζονται για χρήση από ανήλικους κάτω των 16 ετών. Η Αφυταίων Γαία δεν συλλέγει Προσωπικά Δεδομένα ανηλίκων κάτω των 16 ετών χωρίς την συγκατάθεση από γονέα ή κηδεμόνα. Σε κάθε περίπτωση η Αφυταίων Γαία διαγράφει κάθε προσωπικό δεδομένο ανηλίκου κάτω των 13 ετών. Εάν είστε γονέας ή κηδεμόνας τέκνου νεότερου των 13 ετών και ανησυχείτε πως το τέκνο σας μπορεί να μας έχει παράσχει προσωπικά του δεδομένα, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο gdpr@afytaiongaia.gr

Γιατί χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα;

Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας προκειμένου:

 • Να επικοινωνήσουμε με όλες τις πιθανές κατηγορίες υποκειμένων για εξυπηρέτηση αιτημάτων και παροχή διευκρινίσεων ή ενημέρωση για προσφορές και νέα που αφορούν την Αφυταίων Γαία.
 • Να παρέχουμε πρόσβαση στα προϊόντα της εταιρείας μας.
 • Να διεξάγουμε έρευνες σχετικά με την ποιότητα της παροχής των προϊόντων της Αφυταίων Γαία.
 • Να διεκπεραιώσουμε παράπονα των πελατών μας.
 • Να διενεργήσουμε διαγωνισμούς και προωθητικές ενέργειες.
 • Να επικοινωνήσουμε με κάθε υποψήφιο πελάτη για την δρομολόγηση ενεργειών σύναψης σύμβασης.
 • Να βελτιώνουμε και να διατηρούμε την επιχειρηματική μας δραστηριότητα και τα προϊόντα μας.
 • Να σας στέλνουμε προωθητική επικοινωνία, πληροφορίες ή υλικό που μπορεί να σας ενδιαφέρουν, στο πλαίσιο διαφήμισης και προώθησης των προϊόντων μας.
 • Να συλλέγουμε στατιστικά στοιχεία για την επισκεψιμότητα της σελίδας.
 • Να προβαίνουμε σε ανίχνευση, πρόληψη και αντιμετώπιση απάτης ή λοιπών παράνομων δραστηριοτήτων.
 • Για την προστασία δικαιωμάτων, περιουσιακών στοιχείων δικών μας ή τρίτων.
 • Να αξιολογούμε την αποτελεσματικότητα των εκδηλώσεών και λοιπών προωθητικών ενεργειών μας.
 • Να διατηρούμε (μέσω επικαιροποιήσεων) την λίστα επαφών μας.
 • Άλλοι σκοποί: μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας με άλλους τρόπους. Στην περίπτωση αυτή θα σας ενημερώσουμε σχετικά πριν από την επεξεργασία των δεδομένων σας ενώ θα εξασφαλίζουμε προ της επεξεργασίας την συγκατάθεσή σας, όπου αυτή απαιτείται.

Για την πραγμάτωση των σκοπών αυτών θα προβούμε στη συλλογή και εν γένει επεξεργασία μόνο όσων δεδομένων είναι συμβατά με τον συγκεκριμένο κάθε φορά σκοπό της επεξεργασίας και απολύτως απαραίτητα για την επίτευξή του.

Σε ποιους διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε, δύνανται να διαβιβάζονται σε τρίτους. Ειδικότερα:

 • Σε ειδικά εξουσιοδοτημένους συνεργάτες μας για την παροχή υπηρεσιών διαφήμισης και προώθησης των υπηρεσιών της Αφυταίων Γαία.
 • Σε εργαζόμενους της επιχείρησής μας.
 • Σε οποιαδήποτε αρμόδια εποπτική, δημόσια ή δικαστική αρχή, εφόσον αυτό επιβάλλεται από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο ή από δικαστική απόφαση.
 • Σε λοιπούς τρίτους εξωτερικούς συνεργάτες μας που εκτελούν επεξεργασίες για λογαριασμό μας και δεσμεύονται όπως και εμείς για αντίστοιχο επίπεδο προστασίας των δεδομένων σας όπως δικηγορικές εταιρείες, οικονομικοί σύμβουλοι-λογιστές, πάροχοι υπηρεσιών πληροφορικής κλπ.

Δεν γνωστοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτα μέρη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης σε χώρες όπου δεν υπάρχει κατάλληλο καθεστώς προστασίας δεδομένων. Ωστόσο, σε περίπτωση που χρειαστεί να πραγματοποιηθεί μια τέτοια μεταφορά δεδομένων, θα λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για να διασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα σας τυγχάνουν ασφαλούς επεξεργασίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΓΚΠΔ και τις νέες πρότυπες συμβατικές ρήτρες για τις διεθνείς διαβιβάσεις δεδομένων της Επιτροπής.

Υπηρεσίες τρίτων μερών που χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με τις δικές μας υπηρεσίες (Links)

Ενδέχεται εντός της ιστοσελίδας μας να προσφέρεται η δυνατότητα διαμοιρασμού (share) σε Κοινωνικά Δίκτυα (Facebook, Twitter, Instagram, κλπ) και άλλα συναφή εργαλεία, που σας επιτρέπουν να μοιραστείτε τις δράσεις σας εντός της ιστοσελίδας με άλλες εφαρμογές, μηχανές αναζήτησης,  ιστοσελίδες ή μαζικά μέσα ενημέρωσης, και το αντίστροφο. Η χρήση τέτοιων χαρακτηριστικών επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών με τους φίλους σας ή το γενικό κοινό, ανάλογα με τις ρυθμίσεις που έχετε καθορίσει στο προσωπικό σας προφίλ. Η χρήση αυτών των πληροφοριών, τις οποίες παρέχετε εσείς σε αυτά τα τρίτα μέρη, διέπεται από τις Πολιτικές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων εκείνων των μερών και όχι από  την δική μας Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Η Αφυταίων Γαία δεν ευθύνεται για τις Πολιτικές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αυτών των τρίτων μερών ή για την συμμόρφωσή τους σε αυτές.

Παρακαλούμε ανατρέξτε στις πολιτικές απορρήτου αυτών των υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς χειρίζονται τα δεδομένα σας. Η παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων δεν ισχύει όσον αφορά στην πρόσβαση του χρήστη σε άλλες ιστοσελίδες.
 

Νομικές βάσεις για επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων   

Η Αφυταίων Γαία στηρίζεται σε τέσσερις νομικές βάσεις όταν επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, οι οποίες είναι οι ακόλουθες:

 • Εκτέλεση συμβάσεως: όταν η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας που προκύπτουν από τη σύμβαση. Δεν είστε υποχρεωμένοι να μας παρέχετε τα δεδομένα σας, ωστόσο σε περίπτωση που επιλέξετε να μην το πράξετε δεν θα είμαστε σε θέση να επεξεργαστούμε το αίτημά σας για σύναψη σύμβασης.
 • Έννομη υποχρέωση: όταν υποχρεούμαστε να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα ώστε να συμμορφωθούμε με μία έννομη υποχρέωση, όπως να τηρούμε αρχεία για φορολογικούς σκοπούς είτε να παρέχουμε πληροφορίες σε ένα δημόσιο φορέα ή αρχή επιβολής του νόμου.
 • Έννομο συμφέρον: ενδέχεται να επεξεργαστούμε δεδομένα σχετικά με εσάς όταν έχουμε έννομο συμφέρον κατά την εκτέλεση μίας  σύννομης δραστηριότητας  έτσι ώστε να διασφαλίσουμε την συνέχεια της δραστηριότητας αυτής, αρκεί αυτή να μην υπερβαίνει τα συμφέροντα σας.
 • Η συγκατάθεσή σας: ενδέχεται περιστασιακά να σας ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας προκειμένου να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας.  Έχετε δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης αυτής οποτεδήποτε, χωρίς όμως να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας μέχρι τη στιγμή της ανάκλησης,  επικοινωνώντας με την Αφυταίων Γαία στο .

 

Τα δικαιώματά σας 

Τα δικαιώματα σας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών είναι τα εξής:

 • Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα που επεξεργαζόμαστε.
 • Δικαίωμα διόρθωσης ελλιπών ή ανακριβών σας δεδομένων που διατηρεί η Αφυταίων Γαία.
 • Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων.
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων.
 • Δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων σε εσάς ή σε τρίτους. Μπορείτε να λαμβάνετε, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και να τα διαβιβάζετε, υπό τις νόμιμες προϋποθέσεις, σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας αρκεί αυτό να μην επηρεάζει  δυσμενώς τα δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων (μόνο για αυτοματοποιημένη επεξεργασία  πληροφοριών τις οποίες μας παρείχατε με τη συγκατάθεσή σας ή για την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης).
 • Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, ανά πάσα στιγμή. Η Αφυταίων Γαία δύναται να μην ικανοποιήσει το εν λόγω δικαίωμά σας, εφόσον καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους επεξεργασίας που υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή για θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
 • Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας οποτεδήποτε, όταν αυτή αποτελεί τη νομική βάση της από μέρους μας επεξεργασίας, χωρίς όμως να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας μέχρι τη χρονική στιγμή της ανάκλησης.
 • Δικαίωμα να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε περίπτωση που θεωρείτε ότι τα δεδομένα σας υφίστανται μη νόμιμη επεξεργασία (ταχυδρομική δ/νση Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 2106475600, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) contact@dpa.gr).

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία, καθώς και για την άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων παρακαλούμε απευθυνθείτε εγγράφως στην Άφυτο Χαλκιδικής ΤΚ ή 63077 στην ηλεκτρονική διεύθυνση gdpr@afytaiongaia.gr . Κατά κανόνα, το αίτημά σας θα ικανοποιείται, εντός μηνός από την παραλαβή του. Οι πληροφορίες που σας παρέχουμε, κάθε ανακοίνωση καθώς και όλες οι ενέργειες στις οποίες προβαίνουμε κατά τα άρθρα 15 έως 22 και 34 GDPR, παρέχονται δωρεάν.

Ασφάλεια και Διατήρηση των Προσωπικών σας δεδομένων

Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας των δεδομένων, ήτοι όσο διαρκεί η μεταξύ μας σύμβαση, η συναίνεσή σας, οι νομικές μας υποχρεώσεις (όπως η τήρηση για φορολογικούς σκοπούς) και το έννομό μας συμφέρον ανά περίπτωση.

Η διαδικασία επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων διεξάγεται με τρόπο που να διασφαλίζεται το απόρρητο αυτής. Η Αφυταίων Γαία εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίζεται το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας των δεδομένων σας έναντι των κινδύνων από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

Τα δεδομένα που μας παρέχετε προστατεύονται με κατάλληλες τεχνικές ασφάλειας πληροφοριών για την εξασφάλιση τόσο της ασφαλούς μεταφοράς τους μέσω του διαδικτύου, όσο της ασφαλούς αποθήκευσης σε πληροφοριακά συστήματα.

Απαιτούμε από όλα τα τρίτα μέρη που ενδέχεται να επεξεργαστούν προσωπικά σας δεδομένα να διαθέτουν τα κατάλληλα μέτρα τεχνικής και επιχειρησιακής ασφάλειας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ελλάδας και της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων.

Ειδικές Κατηγορίες Δεδομένων

Σας ζητούμε να μην μας αποκαλύπτετε μέσω της ιστοσελίδας μας ή μέσω email ευαίσθητα προσωπικά σας δεδομένα. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αυτής της κατηγορίας δεν εξυπηρετεί σε καμία περίπτωση τους σκοπούς της επεξεργασίας, όπως αυτοί ορίζονται παραπάνω.

Ενημέρωση της παρούσας πολιτικής

Η τελευταία ενημέρωση της παρούσας πολιτικής πραγματοποιήθηκε στις 17/07/2023.

 • Σας ενημερώνουμε ότι αυτή η πολιτική ενδέχεται να αλλάξει κατά περιόδους. Εφόσον αποφασίσουμε να αλλάξουμε την πολιτική μας θα σας ενημερώσουμε μέσω ειδοποιήσεων που θα εμφανίζονται στο site μας.
 • Εφόσον αποφασίσουμε να διαφοροποιήσουμε ουσιωδώς την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, θα λάβετε προηγούμενη ενημέρωση ή, όπου απαιτείται, θα ζητηθεί η συγκατάθεσή σας πριν την εφαρμογή της νέας πολιτικής.

 Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε απορία ή σχόλιο αναφορικά με την παρούσα πολιτική μας, καθώς και τις πρακτικές που ακολουθούμε, παρακαλούμε μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση gdpr@afytaiongaia.gr

Χρειαζόμαστε τη συγκατάθεση σας για ορισμένες υπηρεσίες. Για να σας παρέχουμε τη βέλτιστη εμπειρία πλοήγησης, η σελίδα μας χρησιμοποιεί cookies (και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες) τα οποία μπορεί να συλλέγουν, επεξεργάζονται και κοινοποιούν προσωπικά δεδομένα. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το πώς χρησιμοποιούμε τα «cookies» και τις επιλογές σας, παρακαλώ επιλέξτε πολιτική cookies.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Ρυθμίσεις απορρήτου

Όταν επισκέπτεστε έναν ιστότοπο αυτός μπορεί να αποθηκεύσει ή να ανακτήσει πληροφορίες από τον περιηγητή σας, κυρίως στη μορφή των cookies.


Τεχνικά Cookies
Τα cookies αυτά εισάγονται από την πλατφόρμα πάνω στην οποία είναι κατασκευασμένος ο ιστότοπος και είναι απαραίτητα για την καλή του λειτουργία.

Απόρριψη όλων και υποβολή
Αποδοχή μόνο των επιλεγμένων
Αποδοχή όλων
Open Privacy settings